למבצעי הספא

כתובת הספא:

רח' פרץ ברנשטיין 7 ר"ג
מלון כפר המכביה
spa@kmc.co.il

03-6715801/2
להזמנת טיפול:
שם:
טלפון: